Udforsk mulighederne ved interaktive laboratorier i naturfag


OBS: Projektet er flyttet til https://dpu.au.dk/forskning/projekter/aktuelle-projekter/interaktive-laboratorier. Alle materialer findes på den nye side.


InterLab er et nyt projekt under Børne- og Undervisningsministeriet. Her skal lærerteams, teknologiproducenter, forskere og konsulenter i fællesskab afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen. Med udgangspunkt i undersøgelsesbaseret didaktik kan din skole eller dit lærerteam være med i projektet og derved få en unik mulighed for samtidig at udvikle jeres naturfagdidaktiske kompetencer, opnå indgående kendskab til simulationernes muligheder og begrænsninger og være med til at påvirke det fremtidige udbud.

Projektet påbegyndes i efteråret 2020, og du, dit team og institution eller skole kan nu ansøge om at indgå som én af de 8 grundskoler (herunder 1-2 frie grundskoler), 5 gymnasiale uddannelser eller 5 erhvervsuddannelser, som kan deltage.

Hvis I deltager får I:
● Kompetenceudvikling indenfor undersøgelsesbaseret naturfagsdidaktik

● Faciliteret styrkelse af lærerteamets samarbejde og kultur

● Nyeste viden om muligheder inden for laboratoriesimulationer
For at deltage skal I:
● Være en grundskole, erhvervsskole eller gymnasial uddannelse

● Være et naturfagslærerteam, der deltager kollektivt og som har lokal ledelsesopbakning

● Have som minimum computere og eller tablets til rådighed i undervisningen


● Være motiverede for at afprøve og arbejde med nye teknologier og didaktikker i et blended learning-format


● Kunne afse i alt ca. 60 lektioner af jeres naturfagsundervisning til afprøvning af simulationer frem til juni 2021

● Deltage i online kick-off seminar.

Forskning tyder på, at laboratoriesimulationer i naturfagsundervisningen kan virke motiverende, højne læringsudbyttet og styrke elevernes interessen for naturfag. Dette forudsætter imidlertid, at de didaktisk bruges på en måde, der bedst muligt understøtter de faglige mål og elevernes forskellige forudsætninger. Sammen med lærerteams undersøger vi i projektet hvornår hvilke laboratoriesimulationer med fordel kan inddrages, og hvad dette kræver – både teknisk og didaktisk. 

Projektet ledes af Epinion – Education & Science og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og DPU ved Aarhus Universitet. Virtual Learning Lab og Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet indgår som samarbejdspartnere.

Du har som kommune eller skoleleder mulighed for at tilmelde et fagteam på din skole til at deltage i projektet.

Fristen for at søge er d. 25. august 2020, og ansøgere vil få svar d. 7. september 2020. 

Det samlede Interlab-projekt startes op med et virtuelt kick-off seminar d. 17. september, hvor det forventes, at alle fagteams kan deltage.

Tilmeld din skole

Læs mere om projektet og få vejledning til at ansøge her (pdf)

Hent ansøgningsskema