Video: Hvordan skaber man en digital gymnasieskole?

Hvordan understøtter man som leder de nye tendenser og skaber rum for, at gymnasieeleverne kan eksperimentere med interaktive laboratorier? Vicerektor på Aarhus Statsgymnasium Lars Nordam fortæller om skolens erfaringer med digitalisere skolen på en hensigtsmæssig måde og være med i projekter som Interaktive Laboratorier.  “I første omgang, så handler dette …

Video: Virtuelle laboratorier supplerer den fysiske kemiundervisning

Hvordan ser desktop simulationer ud i kemiundervisningen? Og hvad kan underviser og elever bruge det til? Kemilærer Hanne Wolff deltager sammen Aarhus Statsgymnasium i Interlab-projektet, hvor lærerteams, forskere og fagfolk ser på mulighederne og faldgruberne ift. interaktive laboratorier i undervisningen.  Det er ikke mindst i forhold til forberedelsen til at …

Praksiseksempel: Fra simulering til forsøgsopstillinger

På Rønbækskolen har lærerteamet i fysik arbejdet med desktop simulationer for at vise, hvordan induktion virker. Værktøjet PhET viser sig givtigt til at afprøve forsøg og give eleverne forforståelser af teorien og forsøgene og lave teser, der kunne afprøves med rigtigt udstyr i fysiklokalet.  Lærerteam, Rønbækskolen Elevgruppe: 8. Klasse Hvad …

Praksiseksempel: Arbejde med klimaændringerne på Arktis

På Egedal Gymnasium har naturfagslærer Thomas Ladegaard Birk sammen med sine elever målt på gletchere og regnet på klimaændringerne på Arktis via desktopsimulationer. Det har ifølge læreren givet eleverne muligheder for at arbejde med og opnå forståelse for komplekse naturfænomener og årsagssammenhænge. Lærerteam: Egedal Gymnasium, gymnasielærer Thomas Ladegaard Birk Elevgruppe: …

De frie valg i undervisningen er alfa og omega

Niels Bonderup Dohn er forsker fra DPU, Aarhus Universitet, og arbejder blandt andet med naturfagsdidaktik og inquiry based tilgange. Han peger på, at undervisningsaktiviteterne ikke må styres for stramt, hvis man vil sikre elevernes motivation. Lektor Niels Bonderup Dohn fra Aarhus Universitet har introduceret en inquiry based-tilgang til arbejdet med …

Naturfagslærere arbejder med desktop laboratorier i undervisningen

Den første fase af projektet InterLab er gennemført, hvor fokus har været på desktop laboratorier og deres anvendelighed i de forskellige skoletypers naturfagsteams. Skolernes egne udviklingsprocesser har givet en masse erfaringer på tværs af fag og peger frem mod den næste fases mere avancerede interaktive laboratorier. Projektet Interaktive Laboratorier undersøger …

Inspiration: Ti samlinger af interaktive laboratorier

I internettets afkroge vrimler det med ildsjæle, fonde og institutioner fra ind- og udland, der har udviklet forskellige typer af interaktive laboratorier til undervisningsbrug. Det kan være svært at få et samlet overblik over, hvilke muligheder der forelægger. Derfor har vi her samlet ti hjemmesider og portaler, der indeholder forskellige …

Deltag i nyt projekt om interaktive laboratorier for naturfagene

Vær med at udforske mulighederne ved interaktive laboratorier i naturfagene. I projektet InterLab skal lærerteams, teknologiproducenter, forskere og konsulenter i fællesskab afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen. Målet er mere motivation i naturfagsundervisningen.  Laboratoriesimulationer i naturfagsundervisningen kan øge motivationen, højne læringsudbyttet og styrke elevernes interesse for naturfag. …