Praksiseksempel: Arbejde med klimaændringerne på Arktis

På Egedal Gymnasium har naturfagslærer Thomas Ladegaard Birk sammen med sine elever målt på gletchere og regnet på klimaændringerne på Arktis via desktopsimulationer. Det har ifølge læreren givet eleverne muligheder for at arbejde med og opnå forståelse for komplekse naturfænomener og årsagssammenhænge. Lærerteam: Egedal Gymnasium, gymnasielærer Thomas Ladegaard Birk Elevgruppe: …

Naturfagslærere arbejder med desktop laboratorier i undervisningen

Den første fase af projektet InterLab er gennemført, hvor fokus har været på desktop laboratorier og deres anvendelighed i de forskellige skoletypers naturfagsteams. Skolernes egne udviklingsprocesser har givet en masse erfaringer på tværs af fag og peger frem mod den næste fases mere avancerede interaktive laboratorier. Projektet Interaktive Laboratorier undersøger …