Video: Virtuelle laboratorier supplerer den fysiske kemiundervisning

Hvordan ser desktop simulationer ud i kemiundervisningen? Og hvad kan underviser og elever bruge det til? Kemilærer Hanne Wolff deltager sammen Aarhus Statsgymnasium i Interlab-projektet, hvor lærerteams, forskere og fagfolk ser på mulighederne og faldgruberne ift. interaktive laboratorier i undervisningen. 

Det er ikke mindst i forhold til forberedelsen til at gå ind i et laboratorium og refleksionerne omkring forskellene mellem de to former for opgaveløsning, at desktop simulationerne giver god mening for Hanne Wolff. 

“De kan prøve noget udstyr af, som de efterfølgende skal afprøve i virkeligheden, og dermed bliver det også lettere at være i laboratorium. Dermed får de også mere ud af den laboratorieundervisning, der kommer til at foregå,” siger hun blandt andet, men pointerer også, at virtuelle laboratorier ikke kan stå alene, da man så ville miste nogle af de vigtige færdigheder, som den fysiske tilstedeværelse giver. 

Se videoen, hvor eleverne fra undervisningen også reagerer på undervisningsformen:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *