Webinar

Alle deltagende skoler i projektet Interaktive Laboratorier inviteres til et opstartswebinar, der vil fungere som kickoff for projektet. Her vil der være faglige oplæg og diskussioner om skolernes ideer og projektets forløb.

Program for dagen

Webinaret vil blive optaget.

TidspunktProgrampunkt
9:00Velkomst
9:15Introduktion til projektet og ordsky fra deltagende skoler
9:25Faglige oplæg v. Niels Bonnerup Dohn & Guido Makransky
10:10Breakout Rooms: 
Tilfældige grupper (4 personer) med spørgsmål og svar på Mentimeter.

1) Præsentér et virtuelt lab I har anvendt (jeres favorit), der fungerede godt, hvad fungerede godt? hvad gjorde at det virkede godt?
2) Præsenter et virtuelt lab I har anvendt med elever, som ikke fungerede godt. hvad fungerede ikke godt? hvad gjorde at det ikke virkede godt?
3) Hvad tænker I, på baggrund af det I netop har hørt, om anvendelsen af virtuelle laboratorier i undervisningen?
4) Svar på baggrund af jeres diskussioner én eller flere gange i Mentimeter – se resultatet
10:30Pause
10:40Skoleopdelt session: Skolerne fordyber sig i projektet fordelt på skoletyper
11:40De næste skridt i projektet
12:00Tak for i dag