Præsentation af indsatsledere

Simon Ryberg Madsen

Seniorkonsulent hos Epinion 

Simon er indsatsleder for folkeskolerne i projektet.
Simon arbejder som senior uddannelseskonsulent hos Epinion, hvor han er projektleder på forskellige evalueringer og udviklingsprojekter indenfor uddannelsessektoren. Han er uddannet skolelærer med en kandidatoverbygning fra Uddannelsesvidenskab. Han er meget interesseret i brugen af simulationer i skolerne og særligt i spørgsmålet om, hvordan man som lærer kan forholde sig kritisk i udvælgelsen og anvendelsen af forskellige simulationstyper. 

Karen Louise Møller

Specialkonsulent hos CED, Aarhus Universitet

Karen Louise er indsatsleder for gymnasieskolerne i projektet.
Karen Louise har erfaring fra ansættelse som gymnasielærer (stx, htx) og har mangeårig erfaring som underviser på professionshøjskole i naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag, i og uden for laboratoriet. Derudover er Karen Louise ansvarlig for og underviser på det modul af adjunktpædagogikum (Aarhus Universitet, Arts), der beskæftiger sig med inddragelsen af digitale redskaber i undervisningen og underviser på kurset Naturfagenes Fagdidaktik (Aarhus Universitet) for kommende gymnasielærere.

Anne Bloksgaard Rathe

Seniorkonsulent hos Epinion


Anne er indsatsleder for erhvervsskolerne i projektet.
Anne er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet og har flere års erfaring som projektleder og projektkoordinator på forskellige typer af projekter – særligt inden for uddannelsesområdet. Anne har i flere år arbejdet med adskillige projekter tæt på praksis i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne, herunder samarbejdet tæt sammen med både ledere, pædagoger, lærere og undervisere. Anne har derfor stor erfaring med inddragelsen af lærere og undervisere i forbindelse med udviklingsprojekter og udvikling af indsatser og tiltag til praksis.