Tilmelding

Tilmeld din skole og dit fagteam til InterLab. Målet med projektet er at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb med laboratoriesimulationer. I løbet af projektets udviklingsfase skal jeres lærere i samarbejde med eksperter udvikle nye undervisningsforløb, hvor det undersøges og evalueres hvilke udfordringer og muligheder, der opstår i praksis.

Du og din skole har mulighed for at tilmelde jer. Fristen kommer snarest, og linket nedenfor fører en tilmeldelsesblanket, der vil tage ca. 10 minutter at udfylde. Projektet forløber fra marts 2020 til december 2021. I projektet deltager både grundskoler (folkeskoler og frie grundskoler), erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser.

Hvem kan søge?

Du og din skole har mulighed for at tilmelde jer. Fristen bliver meldt ud snarest, og derefter fører linket nedenfor til en tilmeldelsesblanket, der vil tage ca. 10 minutter at udfylde. For kommunale folkeskole er det kommunen der ansøger. Frie grundskoler og ungdomsuddannelser kan ansøge selv.

Du har som kommune eller skoleleder mulighed for at tilmelde et fagteam på din skole til at deltage i projektet.

Fristen for at søge er d. 25. august 2020, og ansøgere vil få svar d. 7. september 2020. 

Det samlede Interlab-projekt startes op med et online kick-off seminar d. 17. september, hvor det forventes, at alle fagteams kan deltage.

Læs mere om projektet og få vejledning til at ansøge her (pdf)

Hent ansøgningsskema

I projektet skal indgå otte grundskoler (heraf 1-2 privat- og friskoler), fem erhvervsuddannelser og fem gymnasier (fordelt på stx, htx og evt. hf). På hver skole eller institution forankres projektet hos fagteamet, hvorfor der skal være et kollektivt ønske om at deltage.

For folkeskoler er proceduren, at det er kommunen, der formelt søger om deltagelse (dvs. udfylder ansøgningsskemaet) og kommunen, der tildeles midlerne til projektudgifter.

Find mere information om hvad I får ud af deltagelse, hvad det indebærer og i STIL’s vejledning til ansøgere. 

Hvornår kan der søges?

Der kan søges nu og frem til ansøgningsfrist den 25. august 2020. Ansøgningsskemaet skal anvendes for at skolen kan komme i betragtning.

Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb baseret på blended learning. Det betyder, at alle deltagende skoler (dvs. naturfagslærerteams og en leder) samt projektets forskere og konsulenter starter med et online kick-off seminar i Aarhus den 17. september. Her præsenteres deltagerne for forskellige didaktiske tilgange og simulationer. Derudover vil deltagerne blive boardet på forløbets kursusplatform, hvor der under projektperioden vil være opgaver og materialer, lærerne skal arbejde med i teamet. Disse får de løbende feedback på fra forskere og konsulenter. Opgaverne er målrettet udvikling af undervisningsforløb og afprøvning af simulationer med forskellige didaktiske tilgange og måder at evaluere dette på i jeres team.

Der vil være tre milepæle for alle lærerteams i udviklingsarbejdet mod nye undervisningsforløb. Én i foråret og to i efterår og vinter. 

Har du spørgsmål til krav og betingelser forud for tilmelding, kan du kontakte projektkonsulent fra Epinion:

Simon Ryberg Madsen srm@epinionglobal.com

Projektet er igangsat af Børne- og Undervisningsministeriet og er et initiativ under Den nationale naturvidenskabsstrategi (2018).